Podmínky

  • Učím vás osobně a prezenčně (jednotlivci nebo skupinka max. 2 lidí). Osobní výuka se koná na mé adrese. V krizových situacích jako je např. vyhlášení nouzového stavu v ČR či uzavření provozoven služeb nebo po předchozí konzultaci se mnou mohu výuku na přechodnou dobu poskytovat i online prostřednictvím programu SKYPE. Výuka je založena na pravidelné docházce ve schválených dnech a časech minimálně 6 měsíců až 1 kalendářní rok. Klienti mohou docházet samozřejmě i delší dobu než je 1 rok.
  • Učebnice, které si po domluvě pro výuku vyberete, si hradíte samostatně a nejsou zahrnuty v ceně lekcí.
  • Cena za poskytování lektorských služeb zahrnuje: výuku v daném časovém rozsahu, individuální přístup a zohlednění vašich potřeb, vytvoření a poskytnutí pracovních listů jako doplňujících materiálů pro výuku.
  • Za lekci si účtuji odměnu na počet domluvených hodin, která činí 250 Kč/60 minut. Nejsem plátcem DPH.
  • Úhrada lektorských služeb se provádí hotově, případně bankovním převodem na základě vystavení příjmového dokladu nebo faktury. Sleva je možná při docházce minimálně 3x a vícekrát týdně po dobu alespoň 6 měsíců až 1 kalendářního roku či déle a činí 600 Kč za 3 lekce týdně
  • Neuhrazením lektorských služeb v řádném a dohodnutém termínu, či pokud klient řádně neplní docházku a je s ním nepřiměřeně složitá spolupráce, je výuka z mé strany ukončena.
  • Čas lekce začíná běžet v domluvenou hodinu. Když přijdete pozdě, či se pozdě připojíte online bez závažného důvodu, zameškaný čas se započítává do doby lekce. Začnu-li lekci pozdě já, zameškaný čas vám nahradím.
  • Pokud se já osobně nemohu ze závažných důvodů zúčastnit lekce, neprodleně vás informuji a lekci neúčtuji jen v případě, kdy pro vás z mé strany nelze poskytnout náhradní termín např. z důvodu jeho obsazenosti. Jsem ale dostatečně časově flexibilní, takže pokud je to možné, tak je u mě samozřejmostí náhradní hodinu poskytnout po domluvě s vámi. Mé doporučení je, abyste si ve vašem zájmu určitě zameškanou lekci nahradili. Pokud se vy nemůžete ze závažných důvodů zúčastnit mé hodiny,neprodleně mě informujte a lekci nahradíme v jiném termínu, který si domluvíme. Výukové materiály pro náhradní hodinu vám mohu zaslat e-mailem. Jako důvod k reklamaci mé služby neuznávám vaši nepravidelnou docházku s častými absencemi bez omluvy a zájmu o náhradu zameškaných lekcí. Čas od času se setkávám s lidmi, kteří si stále neuvědomují, že časté rušení hodin z jejich strany mi komplikuje rozvrh, program, práci, často vnímají lekci se mnou jako součást svého osobního ( a ne pracovního ) programu. Jedná se mi hlavně o zrušení lekce doslova na poslední chvíli bez vážného důvodu a bez iniciativy klienta o její nahrazení. Nepovažuji toto jednání za seriózní. Svým postojem mi tito klienti způsobují pouze nepříjemnosti. Děkuji za pochopení.